logo

ସ olar ର ଶୋ ’|

ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ’ଣ ହେବ ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରାୟତ the ପୁଲ ଛାଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ at ାଳକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଲୋରାଇନ୍ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ପୁଲ୍ ପାଣି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍?ଥରେ ତୁମେ ଅଗଣା କାମ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ, ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ନିଜକୁ ଧୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଥରେ ସତେଜ ସାୱାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି, ଘରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନକରିବାକୁ?ତା’ପରେ ବାହ୍ୟ ସ olar ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଶୱାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ହେବ!
A ସ ar ର ସାୱାର |ଏହା ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ବାହ୍ୟ ସାୱାର ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ you ାରା ଆପଣ ବାହାରେ ଏକ ଗରମ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ |ଆମର ହଟ ବିକ୍ରୟ ମଡେଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଛି:

ଅର୍ଥନ P ତିକ PVC ସ olar ର ଶୋ |

PVCସ ar ର ସାୱାର |କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟ ଅନୁପାତର ଗୁଣ ରହିଛି |ପଛପଟ, ବଗିଚା କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ମଜା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିକଳ୍ପ |ଡିଜାଇନ୍ ନୂତନତା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଏବଂ ଅର୍ଥନ price ତିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ, ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକ୍ରେତା ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି |

ସମ୍ବାଦ
ସମ୍ବାଦ

ଏକାଧିକ ମଡେଲ୍ HDPE ସ olar ର ଶୋୱାର୍ |

ନୂତନ ତାଜା ଡିଜାଇନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମୋଲିଡିଂ |ସ ar ର ସାୱାର |ସ୍ out ତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ତୁମର ବଗିଚା ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରକୃତି ଉପାଦାନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଣ |
ଏହି ସ ar ର ଉତ୍ତାପ ସାୱାର ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପୁଲ, ପଛ ଘର, ଛୁଟି ଘର କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗ, କାରଣ ଏହା ଚାହିଦା ଗରମ / ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଥକ୍କାପଣକୁ ଧୋଇ ଦେଇପାରେ |

ଡିଲକ୍ସ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସୋଲାର୍ ଶୱାର୍ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ |ସ olar ର ଶୋ ’|ତୁମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଳାସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ!
ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ ଆଲୁମିନିୟମ |ସ ar ର ସାୱାର |ଦିନସାରା ଅନେକ ଗରମ ବର୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଏହା ସ ar ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳକୁ ଗରମ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ |ସାଧାରଣତ it ଏହା ଟେରାସରେ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଜଳ ସହିତ ଏକ ହୋସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ସମ୍ବାଦ

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -18-2022 |